Silné stránky

Prečo práve ICCR? Pretože ponúka inovačné riešenia!

 

  • Kreatívni, pracovití odborníci v cestovnom ruchu nielen s teoretickými vedomosťami, ale aj s vlastnými praktickými skúsenosťami v odbore
  • Skúsenosti z domova aj zo zahraničia so spracovaním analýz, marketingových a produktových koncepcií i stratégií, tvorby a realizácie projektov
  • Praktické a teoretické znalosti zahraničných prístupov (know-how)
  • Kreatívne a inovačné riešenia s ohľadom na súčasné trendy v cestovnom ruchu s prihliadnutím na ich realizáciu v podmienkach slovenského trhu
  • Riešenia sú vždy nastavené tak, aby nimi klient dosiahol pevnú pozíciu na trhu s ohľadom na vytváranie čo možno najväčšej pridanej hodnoty