Čo ďalej s kvalitou ubytovacích zariadení v Tatrách?

STARÝ SMOKOVEC (16.júl 2013) – Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry systematicky pracuje na kontrole zvyšovania kvality poskytovaných služieb v našich veľhorách. Novinkou v tejto oblasti je tzv. Kódex ubytovacích zariadení. Tento má pomáhať dodržiavať kvalitu služieb, ako aj zavádzať určité štandardy. Sami klienti, návštevníci našich hôr, budú môcť ubytovateľov kontrolovať. Práve dnes, 16.7.2013 boli odovzdané prvé kódexy ubytovacím zariadeniam.

Maximálne 180 subjektov vo Vysokých Tatrách zabojuje o svoje miesto medzi elitou najlepších poskytovateľmi ubytovacích služieb. Oblastná organizácia Región Vysoké Tatry bude prideľovať ubytovateľom Kódex ubytovacieho zariadenia.

 „Našim cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v ubytovacích zariadeniach a zaviesť v nich isté štandardy. V decembri minulého roku sme odovzdávali certifikáty kvality pre gastro zariadenia. V nastolenom budeme pokračovať aj tento rok a postupne sa už zameriavame na zvyšovanie kvality služieb aj v tunajších hoteloch, penziónoch, či iných zariadeniach poskytujúcich pre návštevníkov Tatier ubytovanie,“ povedala Lenka Maťašovská výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie CR Región Vysoké Tatry. 

Nový ubytovací kódex získa len to členské zariadenie Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré splní 10 bodov kódexu. Kódexy budú obsahovať okrem formálnych náležitostí, či potvrdenia, že ubytovateľ je platiteľom daní a členských poplatkov aj bod informujúci, že ubytovateľ poskytuje klientom regionálnu kartu TATRY Card, či bod potvrdzujúci overovanie názoru samotných klientov na kvalitu poskytovaných služieb cez dotazníky „Spoznaj svojho hosťa“.

Kódex bude umiestený na recepciách ubytovacích zariadení na viditeľnom mieste, takto budú ubytovatelia pod neustálou kontrolou. Samotní hostia si budú kódexy čítať a tieto služby a štandardy následne vyžadovať. 

Tatranci sa pustili po ceste vyžadujúcej kvalitné služby. Cesta to nie je ľahká, ale rozhodne jediná správna, ktorej cieľom budú spokojní klienti, ktorí sa do Tatier budú radi vracať.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry