Historická električka Kométa sa vracia do služby

Spoločnosť Siemens sa pred rokom spolu s Veterán klubom železníc Poprad a s ďalšími významnými partnermi podujala na záchranu jedinečného slovenského technologického dedičstva, tatranskej električky Kométa. Tá pre následky zásahu blesku ostala po takmer 100 rokoch služby turistom nepojazdná. Dnes za účasti partnerov a sponzorov absolvovala prvú jazdu po oprave zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice a späť. Návštevníkom Vysokých Tatier tak pribudla nová, unikátna atrakcia.


„Električka Kométa je súčasťou technologického dedičstva, ktoré tu naša spoločnosť v jej 110-ročnej histórii zanechala. Motory z bratislavskej továrne Siemens – Schuckert spoľahlivo poháňali vozidlo počas jeho služby a preto som hrdý, že je to práve Siemens, kto pomohol vrátiť túto legendu návštevníkom Tatier,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku. Dnes Kométa využíva nielen historické motory Siemens, ale spoločnosť pre ňu dodala aj špeciálnu „bleskoistku“, ktorá ju bude chrániť napríklad aj pred následkami zasiahnutia bleskom. Práve zlyhanie pôvodného komponentu malo za následok poškodenie trakčných motorov bleskom a následné odstavenie Kométy v roku 2011.

„Kométa sa nám znova narodila. Za svoj život vykonávala množstvo úloh, dnes je jej poslaním prinášať radosť čo najväčšiemu počtu ľudí. Kométa a jej ochrancovia sa už tešia na všetkých návštevníkov Vysokých Tatier,“ vyjadril sa Jaroslav Vančo, prednosta Veterán klubu železníc Poprad. 

Prvá jazda Kométy pre verejnosť bude v nedeľu 11. augusta 2013 so štartom z Popradu o 8.45 hod. na týchto úsekoch: Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Poprad. Lístok možno kúpiť priamo v Kométe za symbolické 1 € za jeden úsek trate. Kapacita Kométy s prídavným letným a zimným vozňom je obmedzená na 80 miest. Bližšie informácie o ďalších jazdách v dňoch 18. augusta, 1. a 27. septembra záujemcovia nájdu na webovej stránke www.tatranskakometa.sk.

„Sme veľmi radi, že Kométa opäť ožila a že návštevníci Vysokých Tatier budú môcť zažiť jedinečnú jazdu, plnú emócií a zážitkov. Od dnešného dňa majú Vysoké Tatry o ďalšiu atrakciu viac a tým sa rozširujú aj možnosti trávenia dovolenky, čo určite všetci uvítajú,“ povedala počas slávnostnej jazdy Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka Regiónu Vysoké Tatry.

Celkové priame investície do opráv boli viac ako 60 000 eur, v tejto sume však nie sú zahrnuté nefinančné sponzorské príspevky, zapožičanie odborníkov, špeciálnej techniky či poradenstvo, ako aj tisíce hodín brigádnickej, dobrovoľníckej práce.

Kométa bola vyrobená v roku 1912 v závode Ganz v Budapešti a vybavená bola motormi a elektrickými zariadeniami dodanými spoločnosťou Siemens – Schuckert. Zásluhou spoľahlivého motora a dobrej stability sa používala aj pri odhŕňaní snehu z trate. Odtiaľ má aj názov, keďže pluhom rozrazený sneh zanechával za Kométou zvírený „chvost“ snehu. V roku 1977 bola oficiálne ukončená jej prevádzka a električka mala byť zošrotovaná. Vtedy sa Kométy ujal Jaroslav Vančo, súčasný prednosta Veterán klubu železníc Poprad. Po nevyhnutných opravách slúžila ako atrakcia pri príležitostných slávnostných jazdách. Kariéru Kométy definitívne ukončil zásah blesku, po ktorého následkoch ostala v lete 2011 nehybne stáť v popradskom depe. Potom, čo vyhlásená celonárodná zbierka nepriniesla výnos potrebný na opravu, Jaroslav Vančo a Ján Sabaka z Veterán klubu železníc v Poprade požiadali o pomoc spoločnosť Siemens, ktorá prisľúbila finančné prostriedky potrebné na začatie nevyhnutných opráv. V auguste 2012 Kométu previezli do ŽOS Vrútky, kde sa vykonali opravy trakčných motorov, ozubených kolies prevodovky, brzdného systému a kompletná oprava elektroinštalácie. Opravená Kométa sa podľa prísľubu do Tatier vrátila na Vianoce roku 2012. V rámci testovania bolo na nej objavených ešte niekoľko skrytých chýb, páni z Veterán klubu ich však postupne odstránili aj za pomoci ďalších partnerov. Začiatkom augusta tohto roku Kométa získala všetky potrebné potvrdenia a je pripravená voziť turistov v Tatrách.

Informácie o tatranskej električke Kométe, ako aj termíny jázd pre verejnosť, sú k dispozícii na www.tatranskakometa.sk.