Kvalita služieb na kúpaliskách a v aquaparkoch na Slovensku

Inovačné centrum cestovného ruchu v druhej polovici roka 2013 uskutočnilo dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo preskúmať kvalitu poskytovaných služieb na kúpaliskách a v aquaparkoch na Slovensku. Celkovo sme prostredníctvom internetu zozbierali 201 dotazníkov. 

Respondenti navštívili rôzne aquaparky resp. kúpaliská. V tabuľke uvádzame tie s najväčšou početnosťou. Ostatné kúpaliská sú také, ktoré navštívilo menej ako 2 % dopytovaných.

V dotazníku sme skúmali viacero aspektov, ktoré vplývajú na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb v aquaparkoch. Výsledky dotazníkového prieskumu ponúkame v grafickej podobe. 

Služby v rámci zariadenia:

Parkovanie:

Čistota zariadení:

Prostredie, bezpečnosť, zeleň:

Charakteristika vzorky: