Spoluprácou V4 dokážeme prilákať viac turistov

F. Palko: Spoluprácou V4 dokážeme prilákať viac turistov

Štrbské Pleso (18. februára 2015) – Užšia spolupráca a tým lepšie výsledky v cestovnom ruchu boli kľúčovými témami stretnutia štátnych tajomníkov zodpovedných za cestovný ruch krajín V4 na Štrbskom Plese. Spoločný cieľ potvrdili podpisom protokolu o zintenzívnení spolupráce v cestovnom ruchu aj na zámorských trhoch. Slovensko ako predsedajúcu krajinu V4 zastupoval štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„Verím, že vďaka  spoločnej prezentácii sme silnejší, vieme sa lepšie presadiť, a tak otvoriť brány našich krajín väčšiemu počtu turistov. Spolupráca krajín V4 v oblasti cestovného ruchu je aj z tohto dôvodu  zmysluplná a perspektívna,“ uviedol v príhovore František Palko.

Predstavitelia rezortných ministerstiev Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska  sa zhodli na tom, že pre príjazdový cestovný ruch v stredoeurópskych krajinách má výrazný dopad rusko–ukrajinský konflikt. Spoločným cieľom je preto hľadať nové trhy s vysokým turistickým potenciálom. Zástupcovia V4 schválili spoločný marketingový plán, ktorým jednotlivé národné turistické organizácie zintenzívnia svoje marketingové a propagačné aktivity v USA, Rusku, Indii, Číne, v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov, na juhoamerických trhoch, v Južnej Kórei, v juhovýchodnej Ázii či v Singapure.

Podľa F. Palka „krajiny V4 sú si historicky a geograficky príbuzné a na vzdialených trhoch tretích krajín sú skôr partnermi, než konkurentmi. Turisti z týchto oblastí navštevujú Strednú Európu ako región, preto je výhodné pôsobiť spoločne a tým získavať ďalšie synergie zo spolupráce. Vďaka bohatému kultúrnemu dedičstvu a jedinečným prírodným danostiam obohacujeme ponuku cestovného ruchu v Európe, ktorá je stále najnavštevovanejším regiónom sveta.“

Krajiny zoskupenia V4 používajú od 1. januára 2015 pri propagácii cestovného ruchu na vzdialených trhoch nové spoločné logo a slogan Discover Central Europe. V priebehu tohto roka  bude aktualizovaná aj spoločná webová stránka (www.european-quartet.com) s jazykovými verziami v angličtine, ruštine, japončine, čínštine a portugalčine.

Počas stretnutia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách rokovali v dňoch 17. a 18. februára 2015 okrem štátnych tajomníkov aj generálni riaditelia národných organizácií pre cestovný ruch z krajín V4.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja